Kiekrz 25-26.07.2020 trzecie regaty z cyklu Pucharu Polski 2020

Zawiadomienie o regatach
Nazwa regat: Puchar Starosty Poznańskiego
W klasach: Słonka, Optymist, Europa, Laser, Laser 4,7, Laser Radial, Finn, Micro, 29er.
Termin: 25 –26 lipca 2020r
Miejsce regat: Poznań – Kiekrz – jezioro kierskie
Organizator: Klub Żeglarski „Mewa” Poznań; 60-480 Poznań – Kiekrz ul. Wilków Morskich 15
Przepisy:
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z:
– „przepisami” określonymi w “Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF edycja 2017-2020”;
– przepisami PZŻ
– przepisami klasowymi;
– instrukcją żeglugi;
– niniejszym zawiadomieniem o regatach.
Zgłoszenia;
W regatach uczestniczą zawodnicy zgłoszeni przez kluby żeglarskie, będące członkami PZŻ.
Zawodnicy zgłaszani do regat muszą posiadać:
– licencje zawodnika PZŻ (dot. zawodników zobowiązanych przepisami);
– ubezpieczenie OC;
– aktualną kartę zdrowia (dot. zawodników zobowiązanych przepisami);
– certyfikat jachtu oraz zgoda PZŻ na reklamowanie indywidualne.
Zgłoszenia będą przyjmowane w postaci elektronicznej na adres michal@aravix.com do dnia 24,07,2020
(Temat wiadomości ze zgłoszeniem: ZGŁOSZENIE PSP 2020)
Wymagane jest przysłanie druku zgłoszenia (zgodnego ze wzorem WOZŻ) oraz potwierdzenia przelewu.
Każde zgłoszenie zostanie potwierdzone drogą elektroniczną. W przypadku braku potwierdzenia należy
zgłosić się do organizatora nr.: 602413540
Program regat:
25.07.2020r. (sobota)
godz. 11:00 start do pierwszego wyścigu dnia, następne wg komunikatów KS
26.07.2020r. (niedziela)
godz. 11:00 start do pierwszego wyścigu dnia, następne (nie później niż o 13:00) wg komunikatów KS
Ze względu na panujący stan epidemii oficjalne zakończenie regat odbędzie się na terenie przystani tylko z
udziałem zawodników, którzy zajęli 3 pierwsze miejsca w poszczególnych klasach ok. godz. 15:00.
Wpisowe do regat:
Optymist – 20 zł, Klasy jednoosobowe – 30 zł, Klasy dwuosobowe – 40 zł, Klasa trzyosobowe – 50 zł
Wpłaty należy dokonać do dnia 24,07,2020 na konto KŻ Mewa Poznań: 61 1130 1088 8200 0000 0001 7730
Reklamowanie:
Obowiązują wymagania Zarządzenia 20 Kodeks reklamowania.
Instrukcja żeglugi:
Instrukcja żeglugi zostanie ogłoszona w dniu przyjmowania zgłoszeń do regat.
Punktacja:
W regatach stosowany będzie system małych punktów.
Planowane jest rozegranie 5 wyścigów. Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegranych 1 wyścigach.
Rezultat najgorszego wyścigu będzie odrzucany przy rozegraniu minimum 3 wyścigów.
Regaty zostaną uznane za ważne przy zgłoszeniu minimum 3 jachtów z danej klasy.
Rozpatrywanie protestów
Ze względu na stan epidemii zawodnicy są zobowiązani do dostosowania się do zaleceń zespołu protestowego.
Obowiązuje nakaz zakrywania twarzy oraz dezynfekcji rąk podczas przebywania w pomieszczeniu zamkniętym.
Nagrody:
Trzy najlepsze załogi w każdej klasie otrzymają puchary, dyplomy oraz drobne upominki.
Odpowiedzialność :
Zawodnicy biorą udział w regatach na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za szkody osobowe i materialne przez siebie nie zawinione.
Zabezpieczenie trasy
Wszystkie łodzie asekuracyjne muszą posiadać akredytację otrzymaną przez organizatora.
Prawo do wizerunku.
Zgłaszając się do regat, zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystywanie swego wizerunku przez
organizatorów i sponsorów w formie fotografii, filmów i innych materiałów tworzonych w
trakcie trwania regat i ich reprodukcji we wszystkich materiałach dotyczących regat.
Osoby kontaktowe.
(Wojciech Mazur – Komandor Klubu, +48600445407 wojtekmazur@poczta.onet.pl
Michał Jaruga – Komandor ds. organizacyjnych, +48602413540, e-mail: michal@aravix.com
Informacja. Wszystkie osoby przebywające na terenie przystani KŻ Mewa są zobowiązane do stosowania się
do zaleceń wynikających z obowiązujących przepisów epidemicznych RP

« »