Olsztyn – Puchar Polski Klasy Micro 2020

REGATY O PUCHAR PREZYDENTA OLSZTYNA

Puchar Polski w klasie Micro 2020.

KLUB ŻEGLARSKI JUNGA OKŻ – OLSZTYN ul. Sielska 38A.

11 – 12 Lipiec 2020

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

Organizatorem regat jest KLUB ŻEGLARSKI OKŻ JUNGA 

współorganizator MIASTO OLSZTYN

 1. PRZEPISY

Regaty rozegrane zostaną zgodnie z:

  1. Przepisami zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa 2017-2020 World Sailing
  2. Regulaminem Stowarzyszenia klasy Micro.
  3. Przepisami klasowymi klasy micro – IMCA
 1. REKLAMOWANIE

Jachty mogą być zobowiązane do noszenia reklam wybranych i dostarczonych przez organizatora.

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA, WPISOWE

1.Regaty są otwarte dla jachtów klasy Micro.

Zgłoszenia należy dokonać drogą mailową na adres

info@microclass.info

w terminie do dnia 10.07.2020 lub osobiście w dniu 11.07 w godzinach 9-10.

2.Wpisowe do regat wynosi 300 PLN od jachtu. Zapłata w biurze regat od 9.00 do 10.00 w dniu 11.07.2020.

 1. ZGŁOSZENIE W MIEJSCU REGAT

Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie następujących dokumentów:

licencja zawodnika PZŻ – sternik

certyfikat jachtu

ważna polisa OC jachtu

 1. PROGRAM REGAT
  1. Program regat :

11.07 sobota

09.00 – 10.00 – Rejestracja zgłoszeń.

10.30 – odprawa załóg

11:30 – start do pierwszego wyścigu.

*planowane jest 5 wyścigów

12.07 niedziela

10:00 – start do wyścigu.

*planowane są 4 wyścigi

15.00 – zakończenie regat

Planowane jest rozegranie 9 wyścigów.

  1. W dniu 12.07.2020 żaden sygnał ostrzeżenia nie może być podany później niż o godzinie 13:55.
 1. INSTRUKCJA ŻEGLUGI

Instrukcja żeglugi dostępna będzie po dokonaniu procedury zgłoszeniowej w biurze regat

 1. MIEJSCE ROZGRYWANIA REGAT
  1. Miejscem portu regat będzie baza Klubu Żeglarskiego Junga w Olsztynie. Adres: Sielska 38A. 
  2. Regaty rozegrane zostaną na wodach jeziora Krzywego w Olsztynie
 2. TRASA REGAT

Trasa regat zostanie podana w Instrukcji Żeglugi.

 1. PUNKTACJA
  1. Stosowany będzie system małych punktów
  2. Minimum 3 wyścigi muszą zostać rozegrane, aby regaty były ważne
  3. Gdy rozegranych zostanie mniej niż 4 wyścigi, wynikiem punktowym jachtu w serii będzie łączna suma jego punktów ze wszystkich wyścigów.
  4. Gdy rozegranych zostanie od 4 do 9 wyścigów, wynikiem punktowym jachtu w serii będzie łączna suma jego punktów ze wszystkich wyścigów z wyłączeniem jego najgorszego wyniku punktowego.
 2. PRAWA DO WIZERUNKU

Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

 1. KLASYFIKACJA:

Klasyfikacja generalna oraz wyszczególnienie klasyfikacji Racer i Cruiser.

 1. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko. Patrz PRŻ 4 – Decyzja o uczestniczeniu w wyścigu. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub zranienia osób lub za śmierć, wynikłe w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas ich trwania, lub po regatach.

 1. WODOWANIE JACHTÓW, PARKING DLA PRZYCZEP
  1. Wodowanie jachtów odbywać się będzie na slipie na terenie klubu.
  2. Postój przyczep przewidziany jest na terenie wskazanym w biurze regat.
 2. HOLOWANIE JACHTÓW NA AKWEN REGAT

Holowanie jachtów z portu na akwen regat jest dopuszczone.

 1. UBEZPIECZENIE

Każdy uczestniczący jacht musi posiadać na czas regat ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC ) 

 1. DANE KONTAKTOWE

Adam Liszkiewicz – tel. 606 259 643, mail: ad.liszkiewicz@gmail.com 

Piotr Tarnacki – tel. 509 409 309, mail: piotr@77racing.pl

 

« »