Składki członkowskie Stowarzyszenia Regatowego Klasy Micro na rok 2022

Składki członkowskie Stowarzyszenia Regatowego Klasy Micro na rok 2022

Zarząd SRKM na mocy uchwały przegłosowanej podczas Zebrania Walnego w Płocku oraz po konsultacjach podczas Zebrania Informacyjnego w Bydgoszczy  podjął decyzję o możliwości opłacenia składek na rok 2022 w trzech wariantach :

1) 750 zł – opłata pokrywa:

– składkę Członka Zwyczajnego dla trzech osób w SKRM na sezon 2022 – wskazanych w opisie przelewu

– oprawę medialną na sezon 2022

– klasyfikację jachtu w Pucharze Polski 2022 wskazanego w opisie przelewu

2) 100 zł – opłata pokrywa:

– składkę za jednego Członka Zwyczajnego w SKRM wskazanego w opisie przelewu

3) Brak opłaty:

– Członek Zwyczajny SKRM z dniem 30/04/2022 nie zostanie wykreślony z jego listy, ale jego status zostanie zmieniony mocą uchwały Zarządu SKRM z Członka Zwyczajnego na Członka Wspierającego.

Wpłaty należy kierować na konto bankowe SKRM:

STOWARZYSZENIE REGATOWE KLASY MICRO
nr konta 34 1600 1462 1816 0800 6000 0001
ul. Alabastrowa 2/2
62-081 Baranowo
« »